ارسال جواب آزمایش درب منزل و

انتقال نمونه های شما (ادرار و مدفوع) به آزمایشگاه از طریق پیک 

شماره تماس پیک: ۰۹۱۷۷۳۰۹۲۷۲

 

paik2