ارسال جواب آزمایش درب منزل و

انتقال نمونه های شما (ادرار و مدفوع) به آزمایشگاه از طریق پیک 

شماره تماس پیک

  ۰۹۱۷  ۴۴   ۸۸   ۲۰۶

 

پیک2