سفره عید


ساعات کار آزمایشگاه دکتر دانشبد در روزهای آینده:

 

۱ الی ۱۴ فروردین ماه: تعطیل
۱۵ فروردین ماه: ۶ صبح الی ۶ عصر

روزهایتان بهاری و بهارتان جاودانه باد