آزمایشگاه دکتر دانشبد مفتخر است که با بیش از ۳۰ سال تجربه به ریاست آقای دکتر خسرو دانشبد، عضو هیئت علمی و رئیس سابق بخش پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با همکاری بیش از ۱۵ نفر از متخصصین پاتولوژی، دکترای حرفه ای و PhD علوم پایه در بخش های مختلف آزمایشگاهی در خدمت هموطنان گرامی و پزشکان عالیقدر می باشد.

 

 

 
     

 

 

دکتر خسرو دانشبد    استاد پاتولوژی

سایر همکاران پاتولوژیست

دکتر شهرزاد نگهبان 

دکتر آزیتا آل داود

دکتر یحیی دانشبد

دکتر حسین سلیمان پور

دکتر ندا باقری

دکتر سارا فنایی

دکتر ماندانا باقری فلوشیپ مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک

دکتر هاله قزلباش

دکتر فاطمه امیر لطیفی

 دکتر سادت نوری فلوشیپ مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک

دکتر  مهسا خانلری

سایر همکاران

دکتر یکتا طارق دکترای حرفه ای-پزشک

دکتر ابوالفضل سعید زاده دکترای باکتری شناسی

دکترصادق شیریان فوق دکتری سلول درمانی و مهندسی بافت

دکتر لیلا کهن دکترای بیولوژی سلولی و مولکولی

دکتر وحیده تقدسی دکترای بیوتکنولوژی