۱-ادرار غلیظ اول صبح بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب جمع آوری شود( در غیر اینصورت باید ۳ ساعت از آخرین ادرار گذشته باشد).

۲- از مصرف بیش از حد مایعات در شب قبل از آزمایش پرهیز نمایید.

۳- محل خروج ادرار را با آب تمیز نموده و سپس قسمت میانی ادرار را در ظرفی که به شما داده شده است، بریزید.

۴- جهت گرفتن نمونه ادرار حداقل یک سوم ظرف(cc۲۰) پر شود.