۱- بهترین نمونه جهت تشخیص عفونتهای ادراری، نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است.

۲- پیش از انجام آزمایش از نوشیدن مقدار زیاد آب و سایر مایعات اجتناب شود.

۳- نمونه باید کاملا تمیز گرفته شود ، محل دفع ادرار به خوبی با آب و صابون شسته و با مقدار کافی آب، بقایای صابون را پاک نمایید. درب ظرف ادرار را باز کنید و از تماس دست با سطح داخل ظرف خودداری نمایید.

۴-  پس از آنکه ادرار شروع شد قسمت اولیه ادرار (۱ ثانیه اول) را دور ریخته و بقیه ادرار را به اندازه حداقل نصف ظرف جمع کنید، درب ظرف را بسته به سرعت به آزمایشگاه انتقال دهید (ظرف ۱ ساعت).

۵- در مورد نوزادان و کودکان زیر ۲ سال باید از کیسه های استریل مخصوص جمع آوری ادرار (Urine bag) متناسب با جنسیت کودک استفاده نمود این کیسه نباید بیش از  ۴۵ دقیقه به مجرای ادرار متصل باشد. پس از جمع آوری ادرار درب آن را بسته و سریع به آزمایشگاه انتقال دهید (ظرف ۱ ساعت).

۶-  ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمایش، آنتی بیوتیک مصرف نکنید( مگر با دستور پزشک).

۷-ادرار  ۲۴ ساعته، جهت آزمایش کشت ادرار قابل قبول نمی باشد.