جهت پذیرش به ترتیب زیر عمل کنید:

با شماره واتساپ یا تلگرام آزمایشگاه ، با ما در تماس باشید: ۰۹۳۶۵۲۰۲۲۸۵

از نسخه خود عکس گرفته و به همراه اطلاعات زیر آن را ارسال نمایید

نام

نام خانوادگی 

سن

شماره موبایل

کد ملی

پس از حداکثر 24 ساعت با شما تماس گرفته می شود و شماره پذیرش و شرایط خونگیری به اطلاع شما رسانده می شود

ظرف 48 ساعت با همراه داشتن شماره پذیرش به باجه پذیرش اینترنتی مراجعه نمایید