جهت پذیرش به ترتیب زیر عمل کنید:

با شماره واتساپ آزمایشگاه ، با ما در تماس باشید:  ۷۷ ۷۷ ۱۱ ۳۲ ۰۷۱

از نسخه خود عکس گرفته و به همراه اطلاعات زیر آن را ارسال نمایید

نام

نام خانوادگی 

سن

شماره موبایل

کد ملی

پس از حداکثر 24 ساعت با شما تماس گرفته می شود و شماره پذیرش و شرایط خونگیری به اطلاع شما رسانده می شود

 

شرایط پذیرش نسخه با تعرفه بیمه

با توجه به اینکه جهت پذیرش نسخه با تعرفه بیمه نیاز به ارائه اصل نسخه و تایید آن توسط مسئول بیمه آزمایشگاه می باشد ، لذا چنانچه مایلید از خدمات بیمه بهره مند گردید لازم است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از ارسال اینترنتی نسخه، اصل آن را به آزمایشگاه ارائه دهید. 

در صورتی که نسخه تایید نگردد هزینه آزمایش با تعرفه آزاد محاسبه می شود .